Diễn đàn chống sét
SƠ ĐỒ HƯỠNG DẪN LẮP ĐẶT TRỤ DỰNG KIM THU SÉT - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn chống sét (https://diendanchongset.giakiem.com.vn)
+-- Diễn đàn: Kiến thức (https://diendanchongset.giakiem.com.vn/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Diễn đàn: Download bản vẽ (https://diendanchongset.giakiem.com.vn/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Chủ đề: SƠ ĐỒ HƯỠNG DẪN LẮP ĐẶT TRỤ DỰNG KIM THU SÉT (/showthread.php?tid=9)SƠ ĐỒ HƯỠNG DẪN LẮP ĐẶT TRỤ DỰNG KIM THU SÉT - martinpham - 05-06-2020

SƠ ĐỒ HƯỠNG DẪN LẮP ĐẶT TRỤ DỰNG KIM THU SÉT
Các vật tư chính gồm:
Kim Thu Sét Livar cx020
Cáp thoát sét >=50mm2
cáp neo 5mm2
Ống STK  D60 dài 3-6m
Khớp nối cách điện VN safety
Chân đế 
Tăng đơ 3 cái